A k t u a l i t y.

 

Výpočet slevy poplatku za svoz komunálního odpadu - podrobně

Obec má uzavřenou Smlouvu o zpětném odběru obalů. Namátkově se zjišťuje průměrný podíl obalů ve tříděném odpadu a obec dostává zaplaceno za množství obalů. Platba za obaly pro celou obec bývá asi tak 30 až 45 tisíc Kč za rok. Na konci roku se pro každé popisné číslo podle údajů ze sběrného dvora a podle stanovených podílů spočítá množství obalů. Spočítá se kolik Kč připadá na 1 kg obalů a celá platba, kterou dostala obec, se pak zpětně rozpočítá na jednotlivá čísla popisná.Výsledné částky se zaokrouhlí. O tomto rozhodlo zastupitelstvo obce v minulosti na podporu třídění odpadu a jako malou odměnu občanům šetřícím naše životní prostředí. Třídění odpadu je pro obec finančně ztrátové, proto pro omezení svozu tříděného odpadu z okolí je nejvyšší sleva 400,- Kč na osobu (tj. každá osoba musí zaplatit za svoz domovního alespoň 100,- Kč).

 

Podrobný přehled povinností občana měnícího trvalý pobyt.

Co má dělat občan, když si mění adresu trvalého pobytu? V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa. Od 1. 7. 2012 však fungují základní registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR připravila návod pro občana, který se týká problematiky změny adresy trvalého pobytu. Leták (návod) popisuje, kam všude je třeba tuto změnu (ne)hlásit.


Aktuální oznámení - upozornění

MVDr.Úspo Hana Miškaninová - 731411293
veterinaberkovice@seznam.cz

Vánoční koledy 2016

Nábor chlapců a dívek do fotbalu


nábor

 

 

Tvorba ceny vodného a stočného

 

 

Prezentace__RUD_Novy_model_sdilenych_dani_pro_obce.

   
 
© PortalWeb.cz - tvorba web stránek