Ú ř e d n í   d e s k a

 

Krizové situace - město Roudnice n/L

krizová telefonní čísla
Krizové stavy, Portál krizového řízení - KÚÚK
Důležitá telefonní čísla
Krizová karta obce - viz  "služby občanům"

 

Aktuální oznámení – upozornění vyvěšeno:


Pozemková úprava obce Cítov

Šetření hranic území Cítov - Kostomlaty pod Řípem

 

Návrh střednědobého výhledu hospodaření MŠ Veselé sluníčko

16.1.2019

16.1.2019

 

15.8.2018

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Veselé Sluníčko  2018-2021

Rozpočet MŠ Veselé Sluníčko pro rok 2019

Rozpočet Mateřské školy Veselé Sluníčko na rok 2018

9.11.2017

21.12.2018

30.5.2018

25.5.2018

7.1.2019

7.1.2019

Výpočet slevy poplatku za svoz komunálního odpadu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb.jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Vyvěšený dokument.

 

Rozpočet Obce Kostomlaty pod Řípem na rok 2019

Účetní závěrka obce + přílohy 2017

Závěrečný účet Obce  za rok 2017

Střednědobý výhled  rozpočtu ÚK 2019 - 2023.

Rozpočet obce  na rok 2018

Program zastupitelstva obce dne 13.2.2019

Přezkum hospodaření obce 2017

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kostomlaty p. Ř.

Rozpočtová úprava schválená zastupitestvem obce dne 28.11.2018

Smlouva individualní dotace Podřipan 2018

Smlouva individualní dotace SDH 2018

Smlouva individualní dotace zahrádkáři 2018

Seznam částečně identifikovaných vlastníků pozemků

Směrnice o poskytování individualní dotace z rozpočtu obce

 

Směrnice o evidenci majetku 1/2018

Návrh rozpočtového výhledu obce 2020 - 2022

 

 

 

Minimální počet členů OVK 2018

Rozpočtová opatření   2017

Rozpočtová opatření   2017

vyvěšeno:

 

20.12.2018

18.6.2018

18.6.2018

11.6.2018

6.12.2017

6.2.2019

21.5.2018

20.3.2017

6.12.2018

25.4.2018

25.4.2018

4.7.2018

14.3.2018

18.1.2018

 

16.4.2018

28.1.2019

 

 

 

3.7.2017

10.8.2017

 

 

o možnosti převzít písemnost

vyvěšeno dne

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce - rok 2017 - 2022


označení       rok-měsíc-den/poř.č.
Zápisy ZO

2017-18-01/01,2017-15-02/02,2017-15-03/03,2017-12-04/04,

2017-10-05/052017-07-06/06,2017-09-08/08,2017-13-09/09,

2017-11-10/102017-08-11/11,2017-06-11/12,2018-01-17/01,

2018-02-14/022018-03-14/032018-04-11/04,2018-05-09/05,

2018-06-13/062018-07-04/072018-08-01/08,2018-09-29/08,

2018-10-262018-10-31,

Usnesení ...

2017-18-01/01,2017-15-02/02,2017-15-03/03,2017-12-04/04,

2017-10-05/052017-07-06/06,2017-09-08/08,2017-13-09/09,

2017-11-10/10, 2017-08-11/11,2017-06-11/12,2018-01-17/01,

 

Stáhnout celý rok (v komprimovaném stavu *.zip)
Usnesení ZO v roce: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 prilohy 2012 2013 2014 2015 2016
Zápisy ZO v roce: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

.
.

Platné obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o poplatku za uzivani VP

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o poplatku za odpadové hospodářství

platné od

1.3.2011

1.4.2011

1.1.2013

.

Neplatné (zrušené) obecně závazné vyhlášky (OZV)

OZV  č. 1/2005 o poplatku za odpady

platily od

16.2.2005

do

28.2.2011

.


Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku

   
 
© PortalWeb.cz - tvorba web stránek